Projekty domów jednorodzinnych, parterowych - ARCHIGRAPH - gotowe projekty domów

Zmiany w projekcie

Zmiany w projekcie

Każdy projekt gotowy zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem podlega obowiązkowej adaptacji. Adaptacja wraz z projektem zagospodarowania działki są konieczne, aby przedłożyć projekt do urzędu celem uzyskania pozwolenia na budowę. Adaptacja polega na dostosowaniu projektu do wymogów zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (albo w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy) obowiązującego na terenie lokalizacji działki, warunków gruntowych, stref klimatycznych i indywidualnych potrzeb Inwestora.

W ramach adaptacji projektant adaptujący wprowadza zmiany:

  • związane ze zmianą wielkości pomieszczeń,
  • ilością, wielkością i umiejscowieniem otworów okiennych i drzwiowych,
  • użytych materiałów budowlanych i wykończeniowych,
  • sposobu ogrzewania budynku,
  • inne dostosowujące projekt do potrzeb Inwestora,

Projektant, który dokonuje adaptacji i sporządza projekt zagodpodarowania działki jest uważany za projektanta danego obiektu w myśl art. 20 ustawy z dn. 7.lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2006.156.1118 z pozn. zmianami).

 
Kontakt | Nasi Partnerzy | Oferta dla Dewelopera | Newsletter | Zamów katalog | Forum